Хромосомний поліморфізм українських коропів ДП СГЦР “Поділля”

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
575:639.371.52

Автор
Ю.М. Глушко, кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник
Інститут рибного господарства НААН України

Анотація
На базі дослідного підприємства СГЦР “Поділля” проведено дослідження каріотипу коропів української рамчастої та лускатої порід. У коропів двох порід виявлено мінливість каріотипу за структурою та кількістю хромосом. Встановлено, що диплоїдне число хромосом в групі рамчастих коропів знаходилось у межах 2n=98–102, а лускатих – 2n=98–100. Порівняльний аналіз частот анеуплоїдних та поліплоїдних лімфоцитів у коропів рамчастої та лускатої порід статистично достовірних відмінностей не показав.

Ключові слова
коропи української рамчастої та лускатої порід, каріотип, хромосомні аберації, геномні мутації
(more…)