Структура управління освітою в Україні

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
411.76.982

Автор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті наведено результати дослідження процесу державного регулювання та контролю якості підготовки фахівців вищої кваліфікації. Визначено структуру державного впливу та його змістовні характеристики.

Ключові слова
освіта, державне регулювання, контроль, кадри вищої кваліфікації
(more…)

Worldwide Food Safety Issues

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
338.439.6

Автор
Julie A. Albrecht, PhD, Professor
Department of Nutrition and Health Sciences,
University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, NE, USA

Анотація
Food safety issues are global. This paper provides an overview of food safety issues including microbiological contamination, chemical contamination, naturally-occurring toxins and nutritional inadequacies. A brief overview of genetic engineering (biotechnology) includes consumer concerns.

Ключові слова
food safety
(more…)

Аналіз енергетичної ефективності виробництва соняшнику в умовах півдня України

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
338.43:62.61

Автор
М.Н. Малиш, доктор економічних наук, професор
Санкт-Петербурзький державний аграрний університет, Росія
В.І. Гавриш, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет, Україна
В.І. Перебийніс, доктор економічних наук, професор
Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна

Анотація
Виконано аналіз енергетичної ефективності виробництва соняшнику в умовах півдня України. Визначено структуру витрат енергетичних ресурсів за технологічними операціями та видами їх витрат.

Ключові слова
урожайність, ефективність, енергетичні ресурси, соняшник
(more…)

Світовий досвід подолання проблем охорони здоров’я у формуванні людського капіталу сільських територій України

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
332.024

Автор
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто проблеми охорони здоров’я у формуванні людського капіталу сільських територій України, розкрито досвід розвинених країн у забезпеченні високих стандартів систем охорони здоров’я.

Ключові слова
людський капітал, охорона здоров’я, сільські території
(more…)

Стан та тенденції діяльності підприємств галузі льонарства України

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
330.322.2:677.11

Автор
С.М. Шкарлет, доктор економічних наук, професор
А.М. Коробка, аспірант
Чернігівський державний технологічний університет

Анотація
Представлено історичні етапи розвитку льонарства в Україні. Проаналізовано стан галузі за показниками посівної площі під культуру, урожайність та виробництво льону-довгунцю (волокно) за 1990-2011 рр. Запропоновано основні напрями стабілізації розвитку підприємств галузі льонарства.

Ключові слова
інноваційні розробки, модернізація, льонарство, інтеграційні зв’язки
(more…)

Ефективність використання землі за різних типів спеціалізації особистих приватних господарств населення Городенківського району Івано-Франківської області

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
332.3

Автор
І.С. Смага, доктор біологічних наук
І.В. Савчук, магістр
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Анотація
У статті прослідковано вплив різних типів спеціалізації особистих приватних господарств населення на економічну ефективність використання земель, залучених до сільськогосподарського виробництва на території Городенківського району Івано-Франківської області.

Ключові слова
економічна ефективність використання землі, спеціалізація, валова продукція
(more…)

Функціонування фермерських господарств Миколаївської області

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
631.11:334

Автор
Т.В. Порудєєва, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто сучасний стан функціонування фермерських господарств Миколаївської області. Основні проблеми їх господарювання – слабка технічна база, дефіцит трудових, матеріальних і фінансових ресурсів та інше.

Ключові слова
фермерське господарство, розвиток, економічна ефективність
(more…)

Формування та функціонування інфраструктури аграрного ринку

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
338.431

Автор
І.Г. Гуров, кандидат економічних наук
В.В. Гречкосій, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто сучасний стан формування та функціонування інфраструктури аграрного ринку та основні напрямки її розвитку в ринкових умовах.

Ключові слова
ринкова інфраструктура, аграрна біржа, агроторгові доми, обслуговуючі кооперативи, аукціони, виставки-ярмарки
(more…)

Реалізація концепції екомережі в регіональному аспекті

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
504.54.0624

Автор
О.А. Мамалюк, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті досліджено регіональні аспекти формування та реалізації екологічної мережі Миколаївщини, проаналізовано основні її напрями.

Ключові слова
довкілля, екологічна мережа, регіон, стабілізація розвитку, раціональне природокористування
(more…)

Кон’юнктура ринку України за реалізацією продовольчої продукції

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
338.43.01:631.11:637.52

Автор
Т.В. Шевченко, аспірант
Науковий керівник – д.е.н., проф. Червен І.І.
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Висвітлено ретроспективу та сучасний стан продовольчого ринку України у сфері реалізації як сільськогосподарської, так і промислової продукції підкомплексу. Виявлено існуючі тут проблеми, запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова
продовольчий ринок, сільське господарство, харчова промисловість, кон’юнктура, реалізація, ретроспектива, сучасний стан
(more…)