Створення конкурентоспроможного підприємства з виробництва свинини на базі Навчально-науково-практичного центру МНАУ

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
631.11:636.4(477.73)

Автор
О. Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
В. Я. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
П. О. Шебанін, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет
Ф. А. Бородаєнко, головний технолог
СВК “Агрофірма “Миг-Сервіс-Агро”

Анотація
У статті представлено проект створення конкурентоспроможного підприємства з виробництва свинини та бази для проведення наукової та навчальної діяльності студентів та викладачів в умовах Навчально-науково-практичного центру Миколаївського НАУ. Обладнання приміщень для виробництва свинини планується шляхом перепрофілювання існуючих будівель з найраціональнішим використанням виробничих площ. З урахованням обсягу необхідних витрат на підготовчий та основний періоди та кількості запланованих грошових надходжень строк окупності даного проекту буде становити 5 років.

Ключові слова
свинокомплекс, технологія, проект, реконструкція
(more…)

Облікові аспекти формування майна та розподілу доходу у сільськогосподарських кооперативах

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
658.2:330.564.64

Автор
Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розкрито специфіку формування майна та розподілу доходу сільськогосподарських кооперативів. Наведено детальний порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з формування фондів та розподілу доходу сільськогосподарських кооперативів.

Ключові слова
сільськогосподарський кооператив, майно, фонд, капітал, дохід, бухгалтерський облік
(more…)

Нормативно-правові особливості регулювання економічної безпеки аграрного сектора

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
338.24

Автор
В. І. Криленко, кандидат економічних наук, доцент, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто нормативно-правові особливості регулювання економічної безпеки аграрного сектора економіки України, проведено узагальнення, що дозволило сформулювати власну позицію з питань ефективності регуляторної політики у сфері економічної безпеки аграрного сектора.

Ключові слова
регуляторна політика, економічна безпека аграрного сектора, методи регуляторної політики, ефективність регуляторної політики, аграрний сектор економіки
(more…)

Впровадження екологічно чистого виробництва продукції сільського господарства в Україні

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
338.43:635.07:504.03(477)

Автор
О. І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Ю. І. Юрченко, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто особливості та принципи екологічно чистого виробництва продукції. Проаналізовано динаміку розвитку органічного землеробства в країні. Досліджено окремі показники ринку органічної продукції у розвинутих країнах. Визначено національні пріоритети та механізми державного регулювання у сфері екологічно чистого виробництва.

Ключові слова
екологічний, раціональне використання, продукція, виробництво
(more…)

Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі послугами у Миколаївській області

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
339.13

Автор
Т. В. Порудєєва, кандидат економічних наук
Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського
Т. Я. Іваненко, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто сучасний стан розвитку зовнішньої торгівлі послугами у Миколаївській області, тенденції її розвитку, виявлено їх особливості та вироблено рекомендації щодо напрямків подальшого розвитку.

Ключові слова
зовнішня торгівля, послуги, ефективність, розвиток
(more…)

Біоенергетичний потенціал аграрного сектора як передумова сталого розвитку України

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
504.062.2:631

Автор
Т. В. Пилипенко, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті представлено аналітичну оцінку сучасного стану та обґрунтовано необхідність використання біоенергетичного потенціалу аграрного сектора з метою забезпечення сталого розвитку України і збереження навколишнього середовища. Вказано області країни, що мають значний енергетичний потенціал відходів рослинницької сільськогосподарської біомаси. Визначено місце біоенергетики серед усіх інших видів відновлюваної енергії.

Ключові слова
відновлювана енергетика, біоенергетичний потенціал, аграрний сектор, альтернативні джерела, сталий розвиток
(more…)

Світовий ринок молока і молочних продуктів: особливості формування та тенденції розвитку

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
339.9:637.1

Автор
C. В. Тивончук, кандидат економічних наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Я. О. Тивончук, кандидат економічних наук
Компанія “Сингента”, м. Париж (Франція)

Анотація
У статті узагальнюються особливості формування та сучасні тенденції розвитку світового ринку молока і молочних продуктів та визначаються основні напрями зміцнення позицій України на світовому ринку молока.

Ключові слова
асортимент готової продукції, глобалізація, генетичний потенціал, молочні компанії, надійність, ринок, стабільність
(more…)

Діагностика соціально-економічного стану регіону

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
353.9

Автор
О. В. Лазарєва, кандидат економічних наук, доцент
Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Анотація
У статті висвітлено питання діагностики соціально-економічного стану регіону, запропоновано компоненти та індикатори управління регіональним розвитком. Встановлено, що для дослідження проблеми регіональної діагностики необхідно врахувати не тільки економічні, а й соціальні та екологічні показники. Подано аргументи доцільності факторного аналізу та побудови динамічних рядів для обґрунтування регіонального розвитку.

Ключові слова
концепції діагностики, напрямки регіонального розвитку, індикатори управління регіональним розвитком, показники управління регіональним розвитком, компоненти управління регіональним розвитком
(more…)

Співпраця хмелярства та пивоваріння: світовий та вітчизняний ракурс

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
633.791:338.432

Автор
Т. Ю. Приймачук, кандидат економічних наук
Т. М. Ратошнюк, кандидат економічних наук
Т. Ю. Сітнікова, здобувач
А. В. Проценко, здобувач
Т. А. Штанько, здобувач
Інститут сільського господарства Полісся НААН

Анотація
Досліджено основні передумови зменшення світового та вітчизняного виробництва хмелю, розкрито основні проблеми функціонування галузі. Встановлено необхідність зміни сортової структури хмільників у бік збільшення сортів тонкоароматичного типу для розширення асортименту пивної продукції промислового та крафтового пивоваріння. З’ясовано, що для вирішення проблем вітчизняної галузі хмелярства сортова структура насаджень також має орієнтуватися на класичну технологію виготовлення пива.

Ключові слова
хмелярство, промислове та крафтове пивоваріння, сортова структура, смакові сорти
(more…)

Формування та функціонування ринку продукції багаторічних трав на півдні України

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
338.439.5:633.2(477/7)

Автор
Н. В. Цуркан, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто питання формування та функціонування ринку продукції багаторічних трав. Встановлено, що баланс ринку продукції цих культур протягом 2009-2012 рр. був від’ємним, що вказує на диспропорції ринкової кон’юнктури.

Ключові слова
багаторічні трави, ринок, продукція, попит, пропозиція, ціна, собівартість, рентабельність
(more…)