Barabash L. Transformation of the tax system of Ukraine in order to facilitate the development of agricultural production

UDC 336.22:338.434(477)

 

Barabash L. 

 

The article deals with the state of functioning of agricultural production in Ukraine in modern times from the standpoint of economic, social and fiscal efficiency. A research has been made for directions of transformation of the tax system that are relevant in the conditions of the transitional economy of Ukraine, which in the near future and in the long term will encourage the industry to a brand new stage of development.

 Key words: agricultural production, economic efficiency, social efficiency, fiscal efficiency, rural population, single tax, fixed agricultural tax.

References:

 1. Agriculture and Tax Reform. Farm Bureau. URL: https://www.fb.org/issues/tax-reform/agriculture-and-tax-reform/ (дата звернення 10.03.2021)
 2. Voloxova I.S. Mexanizm opodatkuvannya silskogospodarskyh vyrobnykiv: napryamy pokrashhennya. Naukovyj visnyk Uzhgorodskogo nacionalnogo universytetu. Seriya : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove gospodarstvo. Vy`p. 11. S. 20–23.
 3. Dub A. Dvi storony odniyeyi medali. Rejtyng. Biznes v oficijnyx cyfrax. 08.11.2019. URL: https://rating.zone/dvi-storony-odniiei-medali/ (data zvernennya 11.03.2021)
 4. Ekonomichna statystyka / Ekonomichna diyalnist / Diyalnist pidpryyemstv/ Derzhavna sluzhba statystyky. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (data zvernennya 03.03.2021)
 5. Novak N.P., Koval S.V., Krukovska O.V. Osoblyvosti systemy opodatkuvannya silskogospodarskyh pidpryyemstv v Ukrayini ta napryamy yiyi vdoskonalennya z vraxuvannyam zarubizhnogo dosvidu. Ekonomichnyj visnyk universytetu. 2018. Vyp. 39. S. 29–37.
 6. Synchak V.P. Alternatyvni systemy opodatkuvannya u silskomu gospodarstvi: sutnist i zmist. Oblik i finansy APK. 2007. № 11–12 (32–33). S. 194–198.
 7. Silske gospodarstvo Ukrayiny: statystychnyj zbirnyk . Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. 2020. 230 s.
 8. Socialno-ekonomichne stanovyshhe domogospodarstv Ukrayiny (za danymy vybirkovogo obstezhennya umov zhyttya domogospodarstv). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdvdg/Arh_soc_ek_stan_dom.htm (data zvernennya 04.03.2021)
 9. Struktura podatkovyh nadxodzhen za galuzyamy ekonomiky za 2018 r. REJTYNG. Biznes v oficijnyh 20.06.2019. URL: https://rating.zone/struktura-podatkovykh-nadkhodzhen-za-haluziamy-ekonomiky-za-2018-r/?fbclid=IwAR1xyggJDSWyTR1oIv8LA7AZWM3g5Db5PIpvT9fFt-UcMUzgkVz3WwaxfLc (data zvernennya 07.03.2021)
 10. Struktura podatkovyh nadxodzhen za galuzyamy ekonomiky za 2019 Rejtyng. Biznes v oficijnyh cyfrax. 24.02.2020. URL: https://rating.zone/struktura-podatkovykh-nadkhodzhen-za-haluziamy-ekonomiky-za-2019-r/ (data zvernennya 07.03.2021)
 11. Tulush L.D. Formuvannya instrumentariyu pryamogo opodatkuvannya silskogospodarskyh Oblik i finansy APK. 2010. № 1. S. 125–131.
 12. Xvorostyanyj V. Podatky-2020: osnovni zminy dlya APK vid uryadu ta parlamentu. AgroPolit.com. 20.01.2020. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/681-podatki-2020-osnovni-zmini-dlya-apk-vid-uryadu-ta-parlamentu (data zvernennya 05.03.2021)