Оцінка існуючих моделей і застосування методу “ККК” для діагностики банкрутства

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
338:246.471

Автор
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
Н.І. Костаневич, кандидат економічних наук, доцент
А.Г. Костирко, старший викладач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті дано оцінку існуючим діагностики банкрутства, у т.ч. методу “ККК”. Надано результати діагностики банкрутства одного з сільськогосподарських підприємств Миколаївської області.

Ключові слова
оцінка, банкрутство, моделі, діагностика, сільськогосподарське підприємство

Стаття
В.П. Клочан, Н.І. Костаневич, А.Г. Костирко. Оцінка існуючих моделей і застосування методу “ККК” для діагностики банкрутства

Список використаних джерел

  1. Клочан В. П. Оцінка моделей діагностики банкрутства / В. П. Клочан, Н. І. Костаневич, А. Г. Костирко // Економіка АПК. — 2010. — № 1. — С. 97—101.
  2. Використання методу коефіцієнтів для оцінки фінансового стану підприємства / В. П. Клочан, В. Ф. Клочан, Н. І. Костаневич, А. Г. Костирко // Економіка АПК. — 2008. — № 7. — С. 54—55.
  3. Рязаєва Т. Г. Зарубіжні методики визначення ймовірності банкрутства підприємства / Т. Г. Рязаєва, І. В. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. — Т. 1, № 3. — С. 177—181.

В.П. Клочан, Н.И. Костаневич, А.Г. Костырко. Оценка существующих моделей и использование метода “ККК” для диагностики банкротства.
В статье дана оценка существующих моделей диагностики банкротства, в т.ч. метод “ККК”. Приведены результаты диагностики банкротства одного из сельскохозяйственных предприятий Николаевской области.

V. Klochan, N. Kostanevich, A. Kostyrko. The assessment of existing models and use of the “KKK”-method for the diagnosis of bankruptcy.
There is an assessment of the modern models of bankruptcy diagnostic including “KKK”-method in this article. The results of bankruptcy diagnostic of one of the agricultural enterprises of Nikolayev region are given.