The system of the optimal regulation of the hot-dip galvanizing process

UDC 681.5

L. Bugrim,
I. Bilyuk,
S. Gavrilov,
A. Kurgan

The system of the optimal regulation of the hot-dip galvanizing process is synthesized. The design procedure for the parameters of the optimal system of regulation is given. The quadratic quality index is selected to serve as the optimality criterion. The parameters of the optimal system of the regulation of the hot-dip galvanizing process are calculated. The simulation of the designed regulation system is performed. It is shown that the synthesized system of the optimal regulation ensures smoothness and high speed of the hot-dip galvanizing process.

Keyword: system of automated regulation, optimal system of regulation, hotdip galvanizing, mathematical model, transition, imitation model.

The system of the optimal regulation of the hot-dip galvanizing process.

Issue 4 (96), 2017

Підвищення ефективності електропривода стенда для налагодження паливорегулюючої апаратури

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
681.5

Автор
Л.І. Бугрім, кандидат технічних наук, доцент
І.С. Білюк, кандидат технічних наук, доцент
О.С. Кириченко, кандидат технічних наук
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

Анотація
Синтезовано скалярну систему керування асинхронним комплектним електроприводом стенда для налагодження паливорегулюючої апаратури. Розроблено імітаційну модель системи керування. Отримано перехідні характеристики синтезованої системи. Проведено аналіз динамічних характеристик електропривода.

Ключові слова
комплектний електропривод, скалярна система автоматичного керування, імітаційна модель, асинхронний двигун
(more…)