Порівняльний аналіз відтворювальної функції самиць різних порід худоби молочного напряму продуктивності

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.082.22:575.224.2

Автор
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АНВО України
П.О. Шебанін, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Представлено результати аналізу відтворювальної функції самиць різних порід худоби молочного напрямку продуктивності. Встановлено, що самиці української червоної молочної та червоної степової порід є найбільш пристосованими до агрокліматичних умов степової зони України.

Ключові слова
відтворювальна функція, тільність, збереженість, осіменіння
(more…)

Особливості гістоструктури шкіри корів української чорно-рябої молочної худоби різних ліній

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.2.034.(477.7):616.592:616-018

Автор
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АНВО України
В.А. Волков, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Вивчено особливості гістологічної будови шкірного покриву корів української чорно-рябої породи різних її ліній в умовах центрально-південного регіону України, їх акліматизаційну здатність та зв’язок похідних епідермісу з показниками продуктивності тварин.

Ключові слова
порода, лінії, гістоструктура шкіри, епідерміс, потові і сальні залози, волосяні фолікули
(more…)

Аналіз динаміки живої маси корів південної м’ясної породи різних типів методом BLUP

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.082.25

Автор
О.С. Крамаренко, аспірант
Науковий керівник – д. с.-г. н., професор Гиль М.І.
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
У статті наведено результати аналізу динаміки генетичного тренду показників росту телиць південної м’ясної породи різних ліній й типів, отриманого на основі метода BLUP. При використанні аналізу головних компонент (РСА) було визначено основні закономірності генетичного тренду та визначено найкращі лінії у кожному типі.

Ключові слова
метод BLUP, ВРХ, південна м’ясна порода, генеалогічна лінія
(more…)