Constructive-technological factors increasing collection of rolling bearings in engineering products.

UDC 621.226

G. Ivanov,
A. Martynov,
P. Polianskiy

The factors that ensure the quality of manufacturing assemblies with bearings with a comparison of different methods destination landings in the case. It is shown that the circulation loaded rings instead of the intensity of loading at the main selection of the optimal planting should be considered as the ratio of work load and dynamic load. For planting the outer rings of rolling bearings in housings designed best options fields tolerance holes that improve the collection of the product.

Keyword: rolling bearing, connection storage, load intensity, split housing, tolerance fields, technological heredity.

Constructive-technological factors increasing collection of rolling bearings in engineering products.

Issue 3 (95), 2017

Розрахунки розмірних ланцюгів методами максимума-мінімума та ймовірним

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
681.322

Автор
Г.О. Іванов, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Наведено основні теоретичні положення розмірних ланцюгів. Розглянуто приклади розрахунку розмірних ланцюгів складаної одиниці проміжного валика передавального механізму редуктора методами максимума-мінімума та ймовірним і технологічного розмірного ланцюга вала методом максимума-мінімума.

Ключові слова
розмірний ланцюг, ланки збільшувальні, допуск, зменшувальні, замикальні, відхили, максимум-мінімум, ймовірний
(more…)

Конструктивно-технологічні фактори підвищення складанності складанних одиниць з вальницями кочення

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
621.226

Автор
А.П. Мартинов, кандидат технічних наук
Донбаська державна машинобудівна академія
Г.О. Іванов, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено фактори, що забезпечують якість виготовлення складанних одиниць з вальницями кочення з порівнянням різних методик призначення посадок в корпуси. Показано, що для циркуляційно навантажених кілець вальниць замість інтенсивності навантаження основним при виборі оптимальної посадки слід вважати співвідношення робочого навантаження та динамічної вантажопідйомності. Для підвищення складанності роз’ємних корпусів розраховано найкращі варіанти полів допусків отворів.

Ключові слова
вальниця кочення, складанність з’єднання, інтенсивність навантаження, роз’ємний корпус, поля допусків, технологічна спадковість
(more…)