Lykhochvor V., Andrushko M. Pea productivity depending on variety and sowing rate

UDC 633.35+631.526.3+631.53.048

 

Lykhochvor V.

Andrushko M.

 

During 2017-2019, three varieties of pea Madonna, Gotovsky and Otaman were studied on dark grey podzolized light loamy soil in conditions of sufficient moistering of the western forest-steppe of Ukraine with six sowing rates 0.9; 1.0; 1.1; 1,2; 1.3; 1.4 million / ha. It is established that the highest grain yield is formed by the Madonna variety – 6.38 t / ha. In the Gotovsky variety it was 6.13 t / ha, which is 0.25 t / ha less. The lowest yield was obtained by the Otaman variety – 5.94 t / ha, which is less than the variety Madonna by 0.44 t / ha and compared with the Gotivsky variety by 0.19 t / ha.
It is studied that the best hydrothermal conditions for the formation of grain yield of all varieties of peas occurred in 2017. The yield of the Madonna variety was 6.87 t / ha. In 2018, the yield decreased to 6.25 t / ha, or 0.62 t / ha, and in 2019 it was the lowest – 6.00 t / ha, which is lower by 0.87 t / ha compared to 2017. . Similar changes in the yield of pea grains were observed in other varieties.
It was found that the optimal sowing rates were different for the studied varieties. Thus, if the Madonna variety had the optimum sowing rate of 1.0 and 1.1 million / ha, then the Gotovsky variety had the highest productivity at a slightly higher sowing rate of 1.2 million / ha. As to the Otaman pea variety, the optimum sowing rate is wider, similar to the Madonna variety. But if the highest productivity of the variety Madonna was formed by sowing rates of 1.0 and 1.1 million / ha, then as to the Otaman variety – by sowing rates of 1.1 and 1.2 million / ha. The increasing and decreasing of the sowing rate led to the decrease of grain yield of this pea variety.
The lowest protein content was in the Otaman variety – 22.4%. In the Gotovsky variety, it was higher, accounting for 23.9%. The highest protein content was characterized by the Madonna variety – 24.5%.
The highest profit of 1 ha was obtained from the cultivation of the Madonna variety – UAH 20883, the varieties Gotovsky and Otaman were less profitable. The economically expedient sowing rate for the Madonna variety is 1 million / ha, for the Otaman variety 1.1 million / ha, for the Gotivsky variety – 1.2 million / ha. The studied elements of the technology of pea cultivation provide a positive energy efficiency factor, which varies within 4.62 – 5.38.

Key words: peas, variety, sowing rate, yield, quality, economic and energy efficiency.

References:

 1. Adamovska V.H., Molodchenkova O.O., Sichkar V.I. [ta in.]. (2015). Biokhimichna kharakterystyka henotypiv zernobobovykh kultur pivdnia Ukrainy u zviazku z selektsiieiu na yakist nasinnia. Zbirnyk naukovykh prats Selektsiino-henetychnoho instytutu – natsionalnoho tsentru nasinnytstva i selektsii. Vyp. 26(66). S.107-116.
 2. Antypin R.A. (2007). Optymizatsiia tekhnolohichnykh pryiomiv vyroshchuvannia  horokhu  v umovakh pravoberezhnoho Lisostepu Ukrainy:  dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. s.-h. nauk : spets. 06.01.09 «Roslynnytstvo». Vinnytsia. 19 s.
 3. Babych A.O., Babych-Poberezhna A.A. (2010). Zernovi bobovi kultury u vyrishenni hlobalnoi prodovolchoi problemy. Zbirnyk naukovykh prats Selektsiino-henetychnoho instytutu – natsionalnoho tsentru nasinnytstva i selektsii. Vyp. 15(55). S.153-166.
 4. Biriukova I. (2018). Shchob horokh dobre vrodyv. Farmer. №3. S. 126-128.
 5. Vasylenko A.O., Bezuhlyi I.M., Hliantsev A.V. [ta in.]. (2015). Stabilnist pokaznykiv produktyvnosti i vmistu bilka u sortiv horokhu selektsii Instytutu roslynnytstva im. V.Ia. Yurieva. Zbirnyk naukovykh prats Selektsiino-henetychnoho instytutu – natsionalnoho tsentru nasinnytstva i selektsii. Vyp. 26(66). S.154-160.
 6. Hamaiunova V.V., Tuz M.S. (2016). Vplyv elementiv tekhnolohii vyroshchuvannia na produktyvnist sortiv horokhu v pivdennomu Stepu. Zbirnyk naukovykh prats “NNTs Instytut zemlerobstva NAAN“. №1. S. 46-57.
 7. Hyrka A.D.,Tkalich I.D., Sydorenko Yu.Ia. [ta in.]. (2018). Aktualni aspekty tekhnolohii vyroshchuvannia horokhu v umovakh pivnichnoho Stepu Ukrainy. Visnyk ahrarnoi nauky. №2. S.31-35. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201802-05.
 8. Hyrka A. D., Tkalich I. D., Sydorenko Yu. Ya., [ta in.] (2018). Osoblyvosti formuvannia zernovoi produktyvnosti roslyn riznykh sortiv horokhu v umovakh pivnichnoho Stepu Ukrainy. Naukovyi zhurnal Instytutu zernovykh kultur “Zernovi kultury”. Dnipro.  Tom 2. №2. S.267-273. https://doi.org/10.31867/2523-4544/0035.
 9. Dvoretska S.P., Riabokin T.M., Karazhbei T.V. (2016). Vplyv ahrometeorolohichnykh umov na formuvannia produktyvnosti sortiv horokhu. Zbirnyk naukovykh prats “NNTs Instytut zemlerobstva NAAN“. Kyiv: “VP Edelveis”. №1. S. 36-45.
 10. Didur I.M. (2009). Formuvannia pokaznykiv indyvidualnoi produktyvnosti zerna sortamy horokhu riznykh morfotypiv. Mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk Kyiv. VD “Ekmo”. Vyp. 81. S.80-88.
 11. Zhuikov O.H., Lahutenko K.V. (2017). Horokh posivnyi v Ukraini – stan, problemy, perspektyvy. Tavriiskyi naukovyi visnyk: zemlerobstvo, roslynnytstvo, ovochivnytstvo ta bashtannytstvo. Kherson. №98. S.65-70.
 12. Kaminskyi V.F., Dvoretska S.P. (2000). Vplyv meteorolohichnykh umov na produktyvnist horokhu ta efektyvnist faktoriv intensyfikatsii. Visnyk DAAU. Zhytomyr. Vyp.1. S. 75-79.
 13. Kaminskyi V.F. (2006). Ahrobiolohichni osnovy intensyfikatsii vyroshchuvannia zernobobovykh kultur v Lisostepu Ukrainy: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. d.-h. nauk : spets. 06.01.09 «Roslynnytstvo». Vinnytsia, 48 s.
 14. Kozev V.I. (2014). Uspadkuvannia typu lystia i produktyvnosti v riznykh henotypiv horokhu. Mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk Instytutu roslynnytstva Selektsiia i nasinnytstvo. Kharkiv. №106. S.57-63.
 15. Korol L.V. (2019). Formuvannia biolohichnoho potentsialu horokhu zalezhno vid zastosuvannia dobryv ta rehuliatoriv rostu v umovakh Lisostepu Ukrainy:  dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. s.-h. nauk: spets. 06.01.09 «Roslynnytstvo». Kyiv, 21 s.
 16. Kostyna T.P. (2015). Optymizatsiia elementiv tekhnolohii vyroshchuvannia sortiv horokhu riznykh morfotypiv v umovakh pivnichnoi chastyny Lisostepu: dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. s.-h. nauk : spets. 06.01.09 «Roslynnytstvo». Kyiv. 22 s.
 17. Kravchenko V.S., KononenkoL.M., Vyshnevska L.V. [ta in.] (2019). Biolohizatsiia vyroshchuvannia zernobobovykh kultur v Ukraini, analiz ta perspektyva. Ahrarnyi visnyk Prychornomoria. Vypusk 92. S83-91.
 18. Kurtsev V., Ishchenko V., Temchenko A. (2012). Stymuly dlya horochu. №7. S.46-47.
 19. Kushnir O. M. (2005). Otsinka pokaznykiv yakosti zerna horokhu zalezhno vid vplyvu tekhnolohichnykh pryiomiv. Kormy ta kormovyrobnytstvo.    55.  S. 121–128.
 20. Pylypenko V. S., Honchar L. M., Kalenska S. M. (2016). Formuvannia produktyvnosti horokhu zalezhno vid elementiv tekhnolohii vyroshchuvannia. Mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk “Zemlerobstvo”.  №91. Tom 2. S.51-55.
 21. Prysiazhniuk O.I., Kaliuzhna E.A., Korol L.V. (2015). Otsinka suchasnykh sortiv horokhu za osnovnymy hospodarsko-tsinnymy oznakamy. Zbirnyk naukovykh prats natsionalnoho naukovoho tsentru “Instytut zemlerobstva NAAN”. 3. S. 106-116.
 22. Sichkar V.I., Khukhlaiev I.I., Lavrova H.D. [ta in.]. (2012). Rezultaty, problemy ta perspektyvy selektsii soi i horokhu dlia stepovoi zony Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats Selektsiino-henetychnoho instytutu – natsionalnoho tsentru nasinnytstva i selektsii. Vyp. 20(60). S.110-125.
 23. Sukhova H. I. (2014). Produktyvnist horokhu zalezhno vid sortovykh osoblyvostei v umovakh Stepu. Biuleten Instytutu silskoho hospodarstva stepovoi zony NAAN №7. S. 88-94.
 24. Telekalo N.V. (2019). Vplyv kompleksu tekhnolohichnykh pryiomiv na vyroshchuvannia horokhu posivnoho. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu “Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo“. Vypusk 13. S.84-93.
 25. Telekalo N.V. (2015). Produktyvnist intensyvnykh sortiv horokhu posivnoho zalezhno vid vplyvu inokuliatsii ta pozakorenevykh pidzhyvlen v umovakh Lisostepu pravoberezhnoho:  dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. s.-h. nauk : spets. 06.01.09 «Roslynnytstvo». Vinnytsia. 20 s.
 26. Khukhlaiev I.I., Koblai S.V., Sichkar V.I. (2014). Urozhainist sortiv horokhu za umov posukhy. Zbirnyk naukovykh prats selektsiino-henetychnoho instytutu – natsionalnoho tsentru nasinnytstva ta sortovyvchennia. Odesa. Vypusk 23 (63). S. 65-72.
 27. Cherenkov A.V., Klysha A.I., Hyrka A.D., Kulinich O.O. (2014). Zernobobovi kultury: suchasni tekhnolohii vyroshchuvannia: monohrafiia; za red. A.V. Cherenkova. Aktsent PP. 110 s.
 28. Chynchyk O.S. (2016). Vplyv obrobky nasinnia biopreparatamy na pokaznyky struktury urozhaiu ta urozhainist sortiv horokhu. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu: Silskohospodarski nauky. Vyp. 24. Chastyna 1. S. 222-228.
 29. Khan N., Meldrum, A. Croser J.S. (2016). Pea Overview. Reference Module in Food Science. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.00037-8.
 30. Smykal P., Aubert G., Burstin J. [et al.]. (2012). Pea (Ріsum Sativum L.) in the genomic era. Agronomy, vol. 2. no. 4. Р. 74–115.
 31. Tulbek M.C., LamY., Wang P., Asavajaru A.  (2017). Pea: A Sustainable Vegetable Protein Crop. Sustainable Protein Sources. Р. 145-164. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802778-3.00009-3.