Посилання

1. Вимоги до оформлення статей.

2. Оформлення бібліографічного опису у списку джерел відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015  або згідно з вимогами APA (American Psychological Association).

3. Рекомендації щодо оформлення текстового документа до видання.

4. Правила скорочення назв наукових ступенів.

5. Редакційна колегія Вісника.

6. Контакти.

7. Автори Вісника.