Випуск 3 (79) 2014, Том 1

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3.  І.Т. Кіщак, Н.О. Корнєва, О.Є. Новіков. Стратегічні імперативи розвитку рибопродуктового комплексу держави.
16.  О.М. Вишневська. Напрями і складові еколого-орієнтованого розвитку економіки країни.
23.  В.І. Гавриш. Особливості визначення ставки дисконтуваня інвестиційних проектів з виробництва енергетичних ресурсів.
36.  Н.В. Потриваєва. Аудит як засіб попередження банкрутства.
44. М.С. Самойлік. Концептуальні засади формування регіональної політики ресурсно-екологічної безпеки.
51.  М.М. Бабич. Нормативно-правове регулювання права на харчування в Україні.
61.  О.С. Біліченко. Дисциплінарна політика та інструменти її реалізації у трудовому колективі.
73.  С.О. Малюк. Асортиментні стратегії у комплексній системі  маркетингу підприємства.
81.  А.Г. Костирко. Міжнародний досвід зміцнення фінансового потенціалу держави.
88.  Т.А. Ткаченко. Методичні підходи до оцінки ефективності управління збутовою діяльністю аграрних підприємств.
95.  Л.В. Харчук. Методичні підходи до оцінки біоенергетичного потенціалу соломи.
105.  Є.М. Федорчук. Оцінка енергетичного потенціалу біоенергетичних культур в Херсонській області.
115.  К.О. Кухта. Формування системи маркетингу на підприємствах зернопродуктового підкомплексу.
126.  Р.В. Данильченко. Формування організаційно-економічного механізму зернового ринку.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
139.  В.І. Лопушняк. Зміна фосфорного режиму темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом різних систем удобрення.
146.  В.Я. Щербаков, Д.С. Стан. Проблеми інтенсифікації виробництва кормового буряка в Україні.
153.  С.С. Байбєрова. Збереження біологічної цінності плодів яблуні за обробки їх антиоксидантною композицією ДЕПАА.
159.  О.Т. Cемен. Динаміка основних елементів живлення в грунті при вирощуванні гарбуза мускатного в умовах півдня України.
169.  О.В. Денисюк. Продуктивність та відтворювальна здатність корів за різного характеру лактаційної кривої.
176.  Н.В. Яремич. Перспектива використання препарату «е-селен» для покращення відтворювальної здатності самок норок скандинавської селекції.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
183.  А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, І.С. Білюк. Стенд фізичного моделювання робочих процесів у електроприводах верстатів з ЧПК.
190.  Л.П. Воробьёв, Д.В. Бабенко, Г.А. Иванов, Н.Л. Воробьёва. Типы опорных подшипников с газовой смазкой, используемых в роторных машинах.
198. Д.Л. Кошкін. Система екстремального керування електроприводом молоткової кормодробарки.

Редакція випуску 3 (79) 2014, Том 1

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
К.М. Думенко, доктор технічних наук, доцент
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
В.С. Дога, доктор економічних наук, професор (Молдова)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
В.П. Лялякіна, доктор технічних наук, професор (Росія)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
В.А. Захаров, доктор сільськогосподарських наук, професор (Росія)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, професор (Німеччина)