Політика журналу

Цілі і завдання журналу

  1. Сприяння оприлюдненню результатів наукових досліджень як провідних вчених, так і аспірантів, докторантів і здобувачів наукових ступенів і вчених звань.
  2. Привертання уваги до найбільш актуальних, перспективних і цікавих напрямків аграрної науки і практики.
  3. Забезпечення обміну думками між дослідниками з різних регіонів і держав.

Редколегія журналу постійно працює над розширенням кола авторів, залучаючи вчених – колег з дружніх аграрних університетів країн ближнього і далекого зарубіжжя, провідних наукових працівників галузевих НДІ, фахівців і голів аграрних підприємств.

До розгляду та публікації приймаються аналітичні матеріали, наукові статті, в яких висвітлюються результати наукових досліджень з питань економіки, проблем сільськогосподарських та технічних наук.

З метою забезпечення якості опублікованих матеріалів та дотримання авторських прав всі статті проходять перевірку на плагіат і лише після цього відправляються на рецензування. Прийняті до публікації статті проходять необхідну редакційну обробку.

МНАУ – провідний вищий навчальний заклад, є засновником і видавцем наукового журналу, бере на себе зобов’язання по суворому нагляду за науковими матеріалами, які публікуються у журналі. Ми усвідомлюємо відповідальність за належне представлення результатів наукових досліджень, у тому числі з точки зору правових та етичних аспектів публікації, викладених нижче.

Правові основи та етичні аспекти редакційної політики МНАУ як видавця наукових журналів

Редакційна політика журналу ґрунтується на традиційних етичних принципах української наукової періодики, підтримує етичні норми роботи редакторів і видавців, закріплені у Кодексі поведінки і керівних принципах найкращої практики для редактора журналу (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) та Кодексі поведінки для видавця журналу (Code of Conduct for Journal Publishers), розроблених Комітетом з публікаційної етики – Committee on Publication Ethics (COPE).

Ці вимоги встановлюють основні норми поведінки і обов’язків членів будь-якого професійного наукового співтовариства. Вони також забезпечують право кожного автора на інтелектуальну власність. Всі залучені в процес публікації особи (редактори, автори та рецензенти) повинні орієнтуватися на принципи етики в наукових публікаціях. Редакційна колегія та рецензенти наукового журналу “Вісник аграрної науки Причорномор’я” без упередження розглядають всі рукописи, які подані до публікації, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а вчений ступінь і вчене звання або місце роботи автора.

Електронна версія журналу є виданням відкритого доступу для читачів. При використанні матеріалів необхідно обов’язково посилатися на журнал і авторів статей.

Допускається вільне відтворення матеріалів журналу в особистих цілях і вільне використання в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях відповідно до чинного законодавства. Інші види використання можливі тільки після укладення відповідних письмових угод з правовласником.

Будь ласка, повідомляйте нам про будь-які випадки плагіату, зловживання службовим становищем або порушенням наукової етики в публікаціях visnyk@mnau.edu.ua