Випуск 3 (80) 2014, Том 2

5. Обліково-аналітичне, фінансово-кредитне та інформаційне забезпечення розвитку аграрного сектора економіки України. 

3. О. Ю. Єрмаков. Методологія економічного дослідження аграрних проблем.
13. В. В. Липчук, Б. І. Шувар. Оцінка інноваційності розвитку сільського господарства.
22. О. М. Крамаренко. Вплив інфляції на результати роботи банківської системи України.
29. І. В. Мельниченко. Загиблі посіви в контексті інформаційного забезпечення виробничого менеджменту.
35. Є. М. Руденко. Удосконалення механізму управління податковими платежами сільськогосподарських підприємств.
44. Bozena Kaczmarska. Innovation risk in agricultural production.
53. С. В. Сендецька. Основні тенденції розвитку ринку маркетингових комунікацій України.
59. Н. В. Войтович. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку аграрної сфери економіки України.
67. І. В. Ксьонжик. Формування концепції інфраструктурного забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій України.
75. А. Ю. Корабахіна. Особливості застосування АВС-аналізу у процесі формування товарного асортименту сільськогосподарської продукції.
83. О. Г. Обмок. Облік результатів рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників.
91. А. Л. Коляда. Аналітичний інструментарій ідентифікування латентних чинників ефективного управління підприємствами.

101. Соціально-економічні напрями підвищення привабливості та конкурентоспроможності аграрного сектора.
101. Б. В. Погріщук. Формування наукового середовища як основи розвитку інноваційної економіки.
111. В. І. Мельник, Г. Б. Погріщук. Організаційно-економічний механізм відтворення в агропромисловому комплексі на засадах екологічної безпеки.
119. І. А. Ажаман. Розвиток екологічного аудиту в сільському будівництві.
126. Н. А. Грецька. Особливості державного регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні.

134. Пріоритетні напрямки інноваційної діяльності землеробської галузі.
134. Н. В. Палапа, І. О. Сігалова, О. В. Крикунова, Л. М. Карпук. Комплексна оцінка загальної деградованості орних земель.
144. С. М. Ковтун-Водяницька, В. В. Тарасова, Є. Ю. Полукарова, С. С. Древова. Малопоширені інтродуценти роду nepeta l. Як нове джерело для вітчизняної виноробної галузі.
151. Н. В. Поляшенко. Характеристика гумусового стану схилових чорноземних грунтів степу України.

158. Актуальні питання сучасних технологій виробництва і переробки тваринницької сировини та її стандартизації.
158. В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. В. Кіш. Результати племінної роботи з внутрішньопорідним типом свиней породи дюрок української селекції «степовий» в умовах ПАТ «Племзавод
«Степной» Запорізької області.
166. Т. В. Підпала, О. С. Марикіна. Вплив жуйних процесів на молочну продуктивність корів різних порід.
173. Л. С. Патрєва. Вплив калібрування яєць качок кросу «Темп» на їх інкубаційні якості.
178. В. А. Кириченко, Є. В. Баркарь, С. П. Кот. Зв’язок молекулярно-генетичних маркерів з показниками живої маси ягнят при народженні.
182. А. А. Рукавиця, С. І. Луговий. Аналіз результатів використання селекційних (оціночних) індексів як критеріїв відбору племінних свиноматок.
189. Г. А. Данильчук, О. О. Кравченко, М. Г. Савчук. Вплив режиму годівлі на ефективність вирощування цьоголіток.
195. П. О. Шебанін. Ефективне використання генофонду свиней в умовах ТОВ «Таврійські свині».

203. Роль аграрних вищих навчальних закладів у формуванні культури майбутніх фахівців.
203. Р. Б. Кухар, Н. Р. Мотько, І. Р. Дудик, О. П. Токарчук. Інформатизація освіти – необхідна умова при формуванні інформаційного суспільства.

Редакція випуску 3 (80) 2014, Том 2

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
К.М. Думенко, доктор технічних наук, доцент
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
В.С. Дога, доктор економічних наук, професор (Молдова)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
В.П. Лялякіна, доктор технічних наук, професор (Росія)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
В.А. Захаров, доктор сільськогосподарських наук, професор (Росія)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, професор (Німеччина)