Подання статті

    * - поля обов'язкові до заповнення

    Перед відправкою файла переконайтеся у тому, що дотримано всі вимоги редакційної колегії, наявні всі складові відправлення: стаття, анотації (укр., англ., рос.), ключові слова (укр., англ., рос.), реферат статті (англ.), переклад реферату (укр. або рос.), дані про автора(-ів) (укр. та англ.) : Прізвище, Ім’я, По батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, ORCID ID/Researcher ID, e-mail; Угода про передачу авторських прав