Issue 2(85). Vol. 2. Part 2

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

3. Ю. О. Лавриненко, Г. С. Балашова, І. П. Бугаєва. Одержання еліти картоплі на оздоровленій основі в умовах зрошення півдня України.

13. Г. М. Господаренко, О. Л. Лисянський. Ефективність використання вологи різноудобреними сидеральними парами.

22. А. В. Черенков, О. І. Желязков, О. М. Козельський. Формування показників якості зерна пшениці озимої в умовах Північного Степу.

30. В. І. Лопушняк, Н. І. Вега. Вплив рівня мінерального живлення ячменю ярого на вміст рухомих сполук фосфору в темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу України.

38. А. О. Рожков, С. В. Чернобай. Частка пагонів різних систем у біологічній урожайності зерна ячменю ярого залежно від норм висіву та позакореневих підживлень.

47. О. В. Письменний. Трансформація сучасних протидефляційних властивостей ґрунтів степу України.

54. Г. Д. Поспєлова. Хвороби валеріани лікарської (valeriana officinalis l.) та методи їх обмеження.

67. Л. В. Гойсюк. Біоенергетична ефективність вирощування кабачка в умовах Лісостепу Західного.

73. С. П. Полторецький, Н. М. Полторецька. Урожайність і якість зерна проса залежно від попередника та умов удобрення.

83. Л. А. Покопцева, І. Є. Іванова. Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального варіанта передпосівної обробки насіння соняшнику сорту Чумак.

91. П. В. Костогриз, В. Г. Крижанівський. Урожайність гороху, пшениці озимої та буряку цукрового на фоні різних заходів основного обробітку ґрунту.

99. О. І. Заболотний, А. В. Заболотна, І. Б. Леонтюк, Л. В. Розборська, О. В. Голодрига. Формування врожайності посівів кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду Люмакс.

108. Л. В. Максимишина, Л. В. Заиченко, Ю. Ю. Выставная, Е. Н. Дрозд. Тяжелые металлы в экосистеме виноградника, винограде и экологическая безопасность винной продукции.

119. В. М. Щербачук. Формування продуктивності посівів сої залежно від системи захисту проти хвороб.

124. В. Я. Лихач, А. В. Лихач, В. В. Лагодієнко, М. А. Коваль. Відгодівельні якості помісного молодняку свиней.

130. С. І. Луговий, С. В. Кіш. Оцінка генетичної структури різних родин свиней породи дюрок за локусами мікросателітів ДНК.

137. А. І. Кислинська, Г. І. Калиниченко. Особливості росту різних поєднань молодняку свиней великої білої породи угорської селекції у постадаптаційний період.

143. В. О. Мельник, О. О. Кравченко, О. С. Когут. Порівняльна характеристика відтворювальної здатності кнурів-плідників різних генотипів.

149. О. М. Черненко. Економічна ефективність використання корів голштинської породи різних типів конституції.

156. В. І. Гроза. Динаміка яєчної продуктивності перепілок-несучок при використанні наносрібла.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

163. В. С. Шебанін, В. Г. Богза. Обстеження технічного стану будівель та споруд агропромислового комплексу.

169. P. Polyanskiy. Order of dependent admittance calculation.

179. Д. Л. Кошкін. Ієрархічна комп’ютеризована система керування врожайністю теплиці.

187. М. П. Федюшко. Стан промислових відходів міста Маріуполь та їх утилізація.

196. Д. Ю. Шарейко, І. С. Білюк, А. М. Фоменко, А. В. Козаченко. Налагодження комплектних електроприводів з лінійним і нелінійним коригувальними пристроями.