Розвиток екологічного аудиту в сільському будівництві

Система екстремального керування електроприводом молоткової кормодробарки
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 631:15:658

Автор
І. А. Ажаман, кандидат економічних наук
Одеська державна академія будівництва та архітектури

Анотація
В статті визначається актуальність дослідження розвитку екологічного аудиту в промисловому і цивільному будівництві в сільській місцевості. Досліджено міжнародну практику застосування стандартів, направлених на забезпечення екологічності будівельних матеріалів, споруд – систему екологічного менеджменту BS 7750. Визначено екологічні стандарти до будівельної діяльності, що застосовуються в Російській Федерації. Запропонована модель екологічного аудиту розвитку промислового та цивільного будівництва в сільській місцевості України..

Ключові слова
екологічний аудит, суб’єкт аудиту, об’єкт аудиту, промислове і цивільне будівництво, сільська місцевість, стандарт, модель. (більше…)