Гібридологічний аналіз кількісних ознак продуктивності гібридів F1 горошку посівного

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 633.352.1.631.52

Т. С. Аралова, аспірант
Інститут кормів та сільського господарства Подлля НААН

Наведено результати вивчення і оцінки елементв продуктивності гбридів F1 горошку посвного за ступенем домінування та гетерози-су. Встановлено характер успадкування основних клькісних ознак продуктивності гбридами F1 горошку посвного в умовах Лісостепу правобережного.

Ключові слова
горошок посвний, батьківські форми, гібриди, кількісні ознаки, гетерозис, ступінь домінування, успадкування (більше…)