Відтворювальні якості свиноматок при схрещуванні з термінальними кнурами

УДК 636.4.082

В. А. Коротков, кандидат сільськогосподарських наук
О. А. Васильєва, кандидат сільськогосподарських наук
І. М. Желізняк, старший викладач
Полтавська державна аграрна академія, Україна

Висвітлено результати вивчення відтворювальнихякостей чистопорідних свиноматок великої білої породи при поєднанні з кнурами породи ландрас та термінальними кнурами Maxgro ірландської селекції. За великоплідністю кращі результати отримані від поєднання свиноматок великої білої породи з кнурами ландрас, за енергією росту і життєздатністю молодняка – від термінальних кнурів Maxgro.

Ключові слова
термінальні кнури, гетерозис, відтворювальна здатність, багатоплідність, життєздатність молодняка. (більше…)