Аналітичний інструментарій ідентифікування латентних чинників ефективного управління підприємствами.

Система екстремального керування електроприводом молоткової кормодробарки
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 005.3:005.642.4

Автор
А. Л. Коляда, аспірант
Одеський національний економічний університет

Анотація
Розглянуто аналітичний інструментарій, який дозволяє ідентифікувати латентні чинники ефективного управління підприємствами залежно від стадії його життєвого циклу. Надано рекомендації щодо підвищення результативності виробничо-господарської діяльності підприємств, враховуючи фази життєвого циклу, на яких вони перебувають.

Ключові слова
аналітичний інструментарій, канонічний аналіз, латентні чинники, фази життєвого циклу, критерії ефективності. (більше…)