Подолання внутрішніх суперечностей – основа подальшого розвитку м’ясопродуктового підкомплексу

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 637.5:338.3

Автор
Б. Б. Музика, аспірант
Уманський національний університет садівництва
У статті дослджуються внутрішні суперечності, що перешкоджають стійкому розвитку м’ясопродуктового підкомплексу АПК України. Запропоновано їх класифікацію та характеристику. Висвітлено авторське бачення причинно-наслдкових зв’язків, що переводять суперечності у конфліктну економчну поведінку агентів ринку м’яса та
м’ясопродуктв. Розроблено пропозицї щодо управлінських рішень, які необхідно застосувати для подолання існуючих суперечностей або зниження гостроти конфліктв породжених ними.

Ключові слова: м’ясопродуктовий підкомплекс, суперечність, конфлікт, сільськогосподарські товаровиробники, монополя, ціна, переробні підприємства, споживач, бюджетне обмеження, міжнародні
вимоги. (більше…)