Динаміка висоти рослин рису та стійкість їх до вилягання залежно від сортового складу, обробітку ґрунту та фону мінерального живлення

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 633.18:631.6:631.4(477.72)

Автор

Р. А. Вожегова, доктор сільськогосподарських наук, професор
О. І. Олійник, аспірант
Інститут зрошуваного землеробства НААН України

У статті представлено результати досліджень динаміки висоти рослин та їх стійкості до вилягання залежно від сортового складу,  обробітку ґрунту та фону мінерального живлення при вирощуванні в умовах Одеської області. Встановлено, що висота сортів рису коливалася в межах від 34,4 до 43,6 см з істотним зменшенням середньодобового приросту у міжфазний період «викидання волоті – повна стиглість». Найбільшу стійкість до вилягання в межах 4,7-4,8 балів забезпечив сорт Віконт при застосуванні оранки та внесенні на фоні
основного мінерального удобрення підживлень.

Ключові слова
рис, сорти, обробіток ґрунту, фон живлення, висота рослин, стійкість до вилягання.

(більше…)