РОЗШИРЕННЯ ГЕНЕАЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОПУЛЯЦІЇ СВИНЕЙ ЧЕРВОНОЇ БІЛОПОЯСОЇ ПОРОДИ

УДК 636.4.082

РОЗШИРЕННЯ ГЕНЕАЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОПУЛЯЦІЇ СВИНЕЙ ЧЕРВОНОЇ БІЛОПОЯСОЇ ПОРОДИ

Л. В. Онищенко, завідувач сектору тваринництва
Державна установа Миколаївська державна сільськогосподарська
дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства НААНУ, Україна

У статті висвітлено результати багаторічної роботи з формування високопродуктивного генофонду м’ясних свиней.Наведено матеріали оцінки нової заводської лінії Добряка у свиней червоної білопоясої породи за основними показниками продуктивності в умовах племрепродуктору ДП «ДГ «Зоряне» Первомайського району Миколаївської області. Згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України за №41 від 04.02.2015р затверджено заводську лінію Добряка 3549 червоної білопоясої породи м’ясних свиней, як нове
селекційне досягнення у тваринництві.

Ключові слова
відтворювальні якості, багатоплідність, збереженість, енергія росту, життєздатність молодняка, великоплідність, чистопородне розведення, заводська лінія. (більше…)