Основні тенденції розвитку ринку маркетингових комунікацій України

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 339.1

Автор
С. В. Сендецька, кандидат економічних наук, доцент
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Анотація
В статті досліджено основні тенденції, які склалися на ринку маркетингових комунікацій України за минулі сім років. Представлено структуру комунікативного ринку і ринку медійної реклами, їх динаміку, темпи зростання наданих комунікативних послуг в розрізі різних медіа каналів. Розглянуто перспективи розвитку ринку маркетингових комунікацій України і основні фактори, які їх визначають.

Ключові слова
маркетингова політика комунікацій, реклама, ринок, медіа носії, Інтернет реклама. (більше…)