До питання по використанню термінальних кнурів

УДК 636.4.082

Т. А. Стрижак, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут тваринництва НААН, Україна

У статті наведено дані про використання термінальних кнурів у господарствах, які спеціалізуються по вирощуванню гібридного поголів’я свиней із високоякісними відгодівельними і м’ясо-сальними показниками продуктивності. Кнури синтетичних ліній використовуються в заключних схемах гібридних поєднань. Проведено оцінку різних варіантів схрещувань материнських форм і термінальних кнурів досліджуваних генотипів за показниками відгодівельної і м’ясо-сальної продуктивності, встановлено кращі поєднання по усіх оцінених
термінальних кнурах, що надає право рекомендувати використовувати їх у системах гібридизації для практичного використання в роботі зі стадом свиней, із гарантованим підвищенням відгодівельних, м’ясо-сальних показників товарного молодняка.

Ключові слова
селекція, генотип, термінальні кнури, схрещування, порода свиней, відгодівельні і м’ясо-сальні показники, продуктивність. (більше…)