Комплексна оцінка загальної деградованості орних земель

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 631.452/.459:631.951

Автор
Н. В. Палапа, доктор сільськогосподарських наук
І. О. Сігалова, провідний фахівець
Інститут агроекології і природокористування
О. В. Крикунова, кандидат сільськогосподарських наук
Л. М. Карпук, кандидат сільськогосподарських наук
Білоцерківський національний аграрний університет

Анотація
Проведено комплексну оцінку загальної деградованості орних земель Київської області за ступенем прояву та територіальним поширенням ґрунтових деградаційних процесів, що дає змогу обґрунтувати зміну пріоритетів у ряду традиційних і нових видів деградації ґрунтів зони Лісостепу, Полісся та перехідної міжзональної території.

Ключові слова
деградованість орних земель, екологічний стан, оціночні шкали. (більше…)