Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах лісостепу правобережного

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 631.559:633.35(477.4-292.485)

Автор
Н. В. Телекало, асистент
Наук. керівник – д.с.-г.н., професор, академік НААН Петриченко В. Ф.
Вінницький національний аграрний унверситет

У статті наведено результати дослдження впливу способв передпосівної обробки насіння та доз мінеральних добрив на особливості проходження процесу фотосинтезу, а також на урожайність зерна гороху посвного. Відмчено, що максимальні показники асиміляційної поверхні 6,33 м 2 /м 2 формувалися у сорту Улус на варіанті з застосуванням передпосівної обробки насння Ризогуміном і Поліміксобактерином та мінеральних добрив у дозі N 45 P 60 K 60 з триразовим позакореневим пдживленням водорозчинними добривами КОДА у фазу повного цвітіння, зелених бобв та наливу насіння гороху посівного. Встановлено позитивний вплив поєднання цих факторв на формування величини урожайності зерна гороху посвного сортів Царевич та Улус. Ключові слова: горох, передпосівна обробка насіння, позакореневі підживлення, фотосинтетичний потенціал, урожайність. У статті проаналізовано роль підручника в навчальному процесі. Висвітлено типові недоліки, що погіршують якість підручника, та визначено причини їх появи. Запропоновано деякі підходи, спрямовані на мінімізацію відхилень від академічних стандартів при підготовці навчальних видань до друку.

Ключові слова
підручник, навчальний процес, академічні стандарти, автор, студент (більше…)