Дотримання академічних стандартів – запорука якісного підручника

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 371.671:006

Автор
В. О. Ханстантинов, доктор політичних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано роль підручника в навчальному процесі. Висвітлено типові недоліки, що погіршують якість підручника, та визначено причини їх появи. Запропоновано деякі підходи, спрямовані на мінімізацію відхилень від академічних стандартів при підготовці навчальних видань до друку.

Ключові слова
підручник, навчальний процес, академічні стандарти, автор, студент. (більше…)