Підвищення рівня відтворювальних якостей свиноматок

УДК: 637.51:591.463.1 + 636.4.082
О. М. Церенюк, кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
О. В. Акімов, кандидат сільськогосподарських наук,
Ю. В. Череута, аспірант
Інститут тваринництва НААН, Україна

У статті доведено ефективність використання стимулюючих пристроїв за штучного осіменіння свиноматок, що може бути підґрунтям для підвищення основного
результативного показника відтворювальних якостей свиноматок – їх багатоплідності і, відповідно, загального рівня відтворювальних якостей свиноматок за рахунок наявних
зв’язків між продуктивними показниками.

Ключові слова
відтворення, технологія, свинарство, штучне осіменіння, кореляція, стимулюючі пристрої (більше…)

Відтворювальні якості свиноматок при використанні тканинних екстрактів

УДК 637.51:591.463.1 + 636.4.082

І. М. Тимофієнко, аспірант
Науковий керівник– канд.с.-г. наук, доцент О. М. Церенюк
Інститут тваринництва НААН, Україна

Проаналізовано показники відтворювальних якостей свиноматок за додавання до спермопродукції кнурів різних тканинних екстрактів. В дослідженнях були використані тканинні екстракти печінки, селезінки та сім’яників, які готувались за методикою А. П. Волосевич, 1969. Встановлено, що додавання тканинних екстрактів позитивно відобразилось на показнику багатоплідності свиноматок. Підвищення цього показника відбулось в межах 0,52-10,46 % при додаванні різних тканинних екстрактів. Таким чином, можна стверджувати, що додавання тканинних екстрактів позитивно відобразилось на відтворювальних якостях свиноматок.

Ключові слова
відтворення, технологія, свинарство, штучне осіменіння, тканинні екстракти. (більше…)