Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у плазмі та спермі кнурців червоної білопоясої породи

УДК 636.4; 612,6

А. М. Шостя, кандидат біологічних наук
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, Україна

Досліджено особливості формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в плазмі і спермі кнурців червоної білопоясої породи у період становлення статевої функції. Встановлено, що рівень спермопродукції в молодих кнурців від 5-го до 7-го місяця життя суттєво зростає. Одержання по два еякуляти на тиждень від кнурців 9…10-місячного віку, в основному, не викликає зниження якості спермопродукції. В період становлення статевої функції в плазмі та спермі молодих кнурців процеси ВРПО прискорюються, рівень
антиоксидантних ензимів (СОД і КТ) зростає, а неензимних антиоксидантів (ГТ) знижується. Перебіг процесів ВРПО в плазмі сперми кнурців порівняно зі спермою відбувається менш інтенсивно, але в першій тканині рівень активності КТ вищий.

Ключові слова
кнури, сперма, прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз. (більше…)