Відгодівельні, забійні і м’ясо-сальні якості свиней миргородської породи та її помісей

УДК 636.4.082

Т. В. Щербань, аспірант
П. А. Ващенко, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України

Досліджено групи відгодівельних, забійних та м’ясо-сальних ознак продуктивності різних генотипових поєднань. Встановлено ефективність поєднання свиней миргородської породи з генотипами м’ясного напряму продуктивності та можливість залучення даної породи до схем промислового схрещування.

Ключові слова
витрата кормів, відгодівля, довжина півтуші, забійний вихід, площа «м’язового вічка», свині, середньодобові прирости, шпик. (більше…)