Формування висоти еспарцету посівного залежно від елементів технології в правобережному лісостепу України

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
633.2:632.9(477.41)

Автор
Б.І. Аврамчук, аспірант
Науковий керівник – д. с-г. н. Г.І. Демидась
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація
Досліджено формування висоти еспарцету посівного залежно від способів сівби, норм висіву та удобрення. Встановлено, що найбільш оптимальними є: ширина міжрядь – 30 см, норма висіву – 6 млн шт./га та удобрення – N30P60K90.

Ключові слова
еспарцет, вегетативна маса, норми висіву, способи сівби, удобрення, бобові трави
(більше…)