Функція гіпофіза, наднирників і сім’яників у бичків за зниженого рівня згодовування молока

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
632.2.053.0876:612.43

Автор
О.Т. Бусенко, доктор біологічних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація
Подано результати досліджень обмеженого молочного живлення 160 кг молока і 55,5 кг спеціального комбікорму-стартера за молочний період. Встановлено тенденцію до збільшення живої маси, маси туші та сім’яників (р<0,05), а гормональна активність наднирників бичків 15-місячного віку не уступала тваринам контрольної групи.

Ключові слова
бички, молоко, комбікорм-стартер, жива маса, забійна маса, маса туші, гіпофіз, наднирники, сім’яники, оксикортикостероїди
(більше…)