Генеалогічна структура тракененської породи коней в Україні

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.1.082

Автор
К.В. Бєлікова, здобувач
Інститут тваринництва НААН України

Анотація
Проведені дослідження показали, що в українській популяції коней тракененської породи відбувається нерівномірний розвиток ліній та родин. Крім того, існує недостатня різноманітність основних ліній та родин даної породи і вихідних порід, які допущені для розведення тракененської. Необхідно розробити та впровадити програму розведення даної породи в нашій країні та удосконалити племінне ядро, залучивши представників відсутніх ліній та родин.

Ключові слова
тракененська порода коней, розведення, селекція, генеалогічна структура, лінія, родина
(більше…)