М’які батарейки із відходів деревини як інноваційне джерело енергії

УДК 621.354/.355:502./174:620.9

О. Д. Витвицька, доктор економічних наук, професор
А. В. Виборна, магістр
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Обґрунтовано необхідність застосування відходів деревини у вигляді м’яких батарейок як альтернатива спалюванню таких відходів. Розглянуто доцільність переробки відходів деревини у м’які батарейки як інноваційного джерела енергії. Визначено методи розробки та оцінено доцільність виробництва м’яких батарейок із відходів деревини, створення наноматеріалу та нанотехнології. Запропоновано області застосування м’яких батарейок із відходів деревини.

Ключові слова: м’які батарейки із відходів дерева, інновація,інноваційний процес.

М’які батарейки із відходів деревини як інноваційне джерело енергії. (текст статті)

Soft batteries from wood waste products are as innovative energy sources. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні на 2011-2021 роки [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
2. Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15
3. М’які батарейки з деревних відходів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://innogest.ru/m?na=12000
4. Батарейки з дерева [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://anthropos.org.ua/uk/batareyki-iz-dereva/
5. Трансформація енергії та оцінка ефективності її використання у процесі аграрного виробництва: навчально-методичний посібник / М. Ф. Бабієнко, Є. А. Бузовський,О. Д. Витвицька та ін. – м.Бережани, 2009 – 60с.
6. Аналіз, планування та нормування енергоємності сільськогосподарського виробництва: навчально-методичний посібник / М. Ф. Бабієнко, Є. А. Бузовський, О. Д. Витвицька та інші. – К.: ННІПО НУБіП України, 2010- 42с.
7. http://www.ukrhydroenergo.org/novosty/Statia.doc
8. http://economics.unian.net/ukr/news/93752-mali-ges-veliki-nadiji .html
9. Енергетична стратегія України до 2030: Інтернет-сайт Міністерства палива та енергетики України. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/ukydoccatalog/list?currDir=50358.

О. Д. Витвицька, А. В. Виборна. Мягкие батареи из отходов древесины как инновационный источник энергии.

Обоснована необходимость использования отходов древесины в виде
мягких батареек как альтернатива сжиганию и выбросу таких отходов. Исследована методика переработки отходов древесины в мягкие батарейки как
инновационного источника энергии. Определены методы разработки и целесообразность мягкой батарейки из отходов древесины, создание наноматериала и нанотехнологии. Предложены области применения мягких батареек из
отходов древесины.

O. Vutvutska, A. Vuborna. Soft batteries from wood waste products are as innovative energy sources.

The necessity of the use of wood waste in the form of soft batteries as an alternative to incineration and emission of waste. It has been studied the waste wood technique in soft batteries as an innovative source of energy. It was determined and assessed development methods of feasibility of soft battery with waste, creating nanomaterials and nanotechnology. It has been proposed branches of applications for soft wood waste batteries.

Зміст випуску 4 (92), 2016