Вплив технології No-till на вміст поживних елементів в чорноземі південному

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
631.445.4:631.8

Автор
О.В. Видинівська, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Викладено результати досліджень впливу технології No-till на вміст поживних елементів в чорноземі південному. Доведено, що застосування технології No-till призводить до поступового зменшення вмісту поживних речовин в горизонтах 5-70 см в порівнянні з контролем, але відбувається деяке збільшення вмісту поживних речовин в верхньому 0-5 см шарі ґрунту.

Ключові слова
нульовий обробіток ґрунту, вміст поживних елементів
(більше…)

Мікробіологічний стан чорнозему південного при запровадженні технології nо-till

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
631.445.4:631.583:631.46(447.7.)

Автор
О.В. Видинівська, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Викладено результати досліджень впливу технології No-till на мікробіологічний стан чорнозему південного. Доведено, що за умов нульового обробітку спостерігається зменшення загальної чисельності та окремих аеробних спільнот мікроорганізмів внаслідок збільшення щільності ґрунту.

Ключові слова
нульовий обробіток ґрунту, чисельність мікроорганізмів, біологічна активність ґрунту
(більше…)