Особливості гістоструктури шкіри корів української чорно-рябої молочної худоби різних ліній

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.2.034.(477.7):616.592:616-018

Автор
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АНВО України
В.А. Волков, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Вивчено особливості гістологічної будови шкірного покриву корів української чорно-рябої породи різних її ліній в умовах центрально-південного регіону України, їх акліматизаційну здатність та зв’язок похідних епідермісу з показниками продуктивності тварин.

Ключові слова
порода, лінії, гістоструктура шкіри, епідерміс, потові і сальні залози, волосяні фолікули
(більше…)