Оцінка біоенергетичної ефективності технології Nо-till

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
631.51.01:631.58:631.95

Автор
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет
А.В. Волошенюк, аспірант
Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція ІЗЗ НААНУ

Анотація
У статті проаналізовано результати біоенергетичної оцінки традиційної, мінімальної технологій обробітку ґрунту та No-till. Виявлено істотне зниження рівня енергетичної ефективності технології No-till у порівнянні з традиційною та мінімальною технологіями. Встановлено, що за умов використання No-till найбільш вагомими були непрямі витрати. Головною причиною їх збільшення був істотно вищий рівень забур’яненості посівів, що, в свою чергу, призвело до збільшення обсягів використання гербіцидів, які мають значну енергетичну ємність.

Ключові слова
біоенергетична оцінка, обробка ґрунту, No-till, забур’яненість, гербіциди
(більше…)