Обґрунтування динаміки щільності складання моделей техноземів при сільськогосподарському освоєнні в умовах Нікопольського марганцеворудного басейну

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
631.618:631.4

Автор
О.О. Гаврюшенко, асистент
Дніпропетровський державний аграрний університет

Анотація
Наведено результати досліджень динаміки щільності складання різних моделей техноземів Нікопольського марганцеворудного басейну при їх довготривалому сільськогосподарському освоєнні. Розглянуто питання впливу різних технологій формування і усадкових процесів на щільність складання техноземів, динаміку загальних фізичних властивостей різних конструкцій, а також проведено дослідження можливості їх оптимізації в умовах порушених територій гірничо-видобувною промисловістю.

Ключові слова
рекультивація, технозем, гірські породи, едафічні властивості, фітомеліорація
(більше…)