Фізіологічний та генетичний гетерозис

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
575

Автор
П.В. Денисюк, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України

Анотація
Розглянуто генетичні й фізіологічні (залежно від середовища) основи гетерозису й дано відносно нове узагальнене визначення цього явища. Існуючі гіпотези (теорії) гетерозису проаналізовано з погляду, що кожний об’єкт-процес складається з протилежностей і протилежностями й визначається. Зроблена спроба довести, що гетерозис визначається не лише генотипом, а й умовами середовища, та показано, як саме це відбувається. Розглядається вплив постійних і непостійних умов, а їх непостійність виражена у вигляді зміни за кривою, подібною синусоїді, яка відображає біоритмічність процесів.

Ключові слова
гетерозис, генетика, фізіологія, умови середовища,біоритм, протилежності, інбридинг, домінантність
(більше…)