Гончаренко І. В., Жежуха В. Й., Твердовська А. О., Скибінський Н. О. Розвиток в’їзного туризму Львівської та Миколаївської областей

УДК 339.92:332

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)-1

 

І. В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет
ORCID:0000-0001-9670-9812
В. Й. Жежуха, кандидат економічних наук, доцент
Національний університет “Львівська політехніка”
А. О. Твердовська, магістр
Миколаївський національний аграрний університет
Н. О. Скибінський, здобувач вищої освіти
Національний університет “Львівська політехніка”

 

У статті розглянуто  потенціал туристичної діяльності Львівської та Миколаївської областей.  На основі вивчення умов та особливостей регіонів виявлено перспективи розвитку в’їзного туризму. Виділено основні проблемні моменти туристичної сфери регіонів. Рекомендовано формування комплексного туристичного продукту та активне його просування  на зовнішніх ринках.

Ключові слова: потенціал, туристична сфера,  в’їзний туризм, туристичний продукт.

 

  Розвиток в’їзного туризму Львівської та Миколаївської областей

Development of inbound tourism of Lviv and Mykolaiv regions

 

Список використаних джерел:

 1. Головне управління статистики у Львівській області. Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000—2019). URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/inf_2009.php?vid=1&code=24&ozn_ news=1&show =1&show2=1 [Дата останнього доступу 03.08.2020]
 2. Головне управління статистики у Миколаївській області. Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000—2019). URL: http://www.mk.ukrstat.gov.ua/ [Дата останнього доступу 03.08.2020]
 3. Гончаренко І. В. Стратегічні напрями реалізації рекреаційного потенціалу регіону. Вiсник аграрної науки Причорномор’я. № 4 .С.13-19.
 4. Кадацька Ю. А. Релігійний туризм в Україні. Предмет «Маркетинг туризма» URL: http://tourism-book.com/books/book-29/chapter-1346/.
 5. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. К.: Альтерпрес, 2002. 436 с.
 6. В’їзний туризм./ М.О.Михайловський, П.Ф. Коваль, А Н.Олєшугіна та ін. Ніжин, 2010. 304 с.
 7. Програма розвитку туризму та курортів у Миколаївській області на 2016-2020 роки. URL: https://www.mk-oblrada.gov.ua/oblasni-programy
 8. Програма розвитку туризму, курортів і рекреації у Львівській області на 2018–2020 роки URL: https://loda.gov.ua/upload/users_files/32/upload/Programa%20rozvYtku%20turYzmu%2C%20kurortiv%20i%20rekreacii%20u%20L.o.%20na%202018-2020%20rokY.pdf
 9. Професійна юридична система, словник законодавчих термінів URL: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.14233.0.
 10. Статистичний збірник Регіони України: статистичний збірник. / Державна служба статистики України.; За редакцією І.Є. Вернера 2019. – 315с.
 11. Doc. U.N. Economic and Social Council, Final Report of the United Nations Conference of International Travel and Tourism,E/3839, E/Conf. 47/14. Sept. 26, 1963. P. 1. 12. Country Profile – Inbound Tourism. URL: https://www.unwto.org/country-profile-inbound-tourism

 

И. В. Гончаренко, В. Й. Жежуха, А. О. Твердовская, Н. О. Скибинский. Развитие въездного туризма Львовской и Николаевской областей

В статье рассмотрен потенциал туристической деятельности Львовской и Николаевской областей. На основе изучения условий и особенностей регионов выявлены перспективы развития въездного туризма. Выделены основные проблемные моменты туристической сферы регионов. Рекомендовано формирование комплексного туристического продукта и активное его продвижение на внешних рынках.

Ключевые слова: потенциал, туристическая сфера, въездной туризм, туристический продукт.

 

I. V. Honcharenko, V. J. Zhezhuha A. O. Tverdovska N. O. Skibinski. Development of inbound tourism of Lviv and Mykolaiv regions

The statistic has revealed the potential of tourist activity of Lviv and Mykolaiv regions.  On the basis of the study of conditions and the peculiarities of the regions, the prospects for the development of tourism were revealed.  The main problematic moments of the tourist sphere of the regions were highlighted.  It is recommended to formulate a complex tourist product and promote it actively on the foreighn markets.

Keywords: potential, tourism, tourism, tourism product.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

honcharenko.pdf
honcharenko.pdf