Агроекологічні передумови вирощування гірчиці чорної в незрошуваних сівозмінах півдня України

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
631.95:633.844:631.582:(477.7)

Автор
О.Г. Жуйков, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Анотація
Наведено результати досліджень доцільності залучення до сівозмін півдня України нетрадиційної олійної культури – гірчиці чорної, вибору оптимальних попередників і оцінка культури як попередника, фітомеліоративних та фітосанітарних властивостей гірчиці.

Ключові слова
гірчиця чорна, фітосанітарні та фітомеліоративні властивості, сівозміни, попередники, врожайність
(більше…)