Вплив державної підтримки на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
631.155(477)

Автор
Т.В. Калашнікова, кандидат економічних наук
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Анотація
Обґрунтовано методичні засади оцінки впливу державної підтримки на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств. Здійснено оцінку впливу державної підтримки на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств Харківської області в окремих галузях та в цілому по сільськогосподарському виробництву.

Ключові слова
державна підтримка, сільськогосподарське підприємство, економічна стійкість, чиста продукція
(більше…)