Метод вирощування кореневої системи зернових культур та вплив регуляторів росту на розвиток кореневої системи ячменю ярого

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
631.58:581.144.2:633.16

Автор
О.О. Вінюков,
О.М. Коробова,
Державна установа “Донецька державна сільськогосподарська
дослідна станція Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН”
І.О. Кулик,
Державна установа “Інститут сільського господарства степової зони НААН”

Анотація
Розроблено метод отримання непошкодженої кореневої системи зернових культур. Встановлено вплив регуляторів росту на розвиток кореневої та вегетативної систем ячменю ярого. Стимулятори росту сприяють подовженню кореневої системи на 12 см порівняно з контролем. Відношення маси кореня до надземної маси рослини при використанні регуляторів росту знижується до 19,5%.

Ключові слова
ячмінь ярий, коренева система, регулятор росту, контейнер без дна
(більше…)