Порівняльна характеристика фізико-хімічного складу цистернального та альвеолярного козячого молока за умов видоювання

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
637.12:636.39:543.683(477.5)

Автор
Т. І. Фотіна1, доктор ветеринарних наук
С. О. Шаповалов2, доктор біологічних наук
В. О. Калашніков2, кандидат ветеринарних наук
О. В. Кисельов1, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Л. М. Ладика1, старший викладач
1Сумський національний аграрний університет
2Інститут тваринництва НААН України

Анотація
У роботі викладено особливості різниці між масовою часткою компонентів цистернального та альвеолярного молока. Показано, що в альвеолярному молоці масова частка жиру, протеїну, лактози, сухої речовини більша в середньому на 15; 4; 2,8; 7% відповідно. Показано різницю точки замерзання цистернального та альвеолярного молока, визначено, що в альвеолярному молоці температура замерзання більша в середньому на 2,76%.

Ключові слова
молоко кіз, альвеолярне молоко, транзиторно-альвеолярне молоко, цистернальне молоко, масова частка жиру, масова частка протеїну, масова частка лактози, масова частка сухої речовини, точка замерзання молока кіз
(більше…)