Імідж підприємств овочівництва як передумова їх стійкості позиції на ринку

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
338.432

Автор
Р.В. Левкіна, кандидат економічних наук
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація
Показано, що в умовах економічної нестабільності галузь овочівництва перебуває у складній ситуації. Можливість створення іміджу виробника екологічно чистої овочевої продукції сприяє підтриманню галузі та довірі споживачів. Проаналізовано особливості формування іміджу підприємств овочівництва з метою підвищення ефективності функціонування в сучасних умовах.

Ключові слова
підприємства овочівництва, товаровиробники, стійкий розвиток, імідж, репутація, екологічно чиста продукція, конкуренція, переваги, споживачі
(більше…)