Екологічна оцінка земельних ресурсів підприємств аграрного сектора

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
332.021.863

Автор
О.А. Літвак, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Проаналізовано екологічний стан, динаміку та тенденції змін земельно-ресурсного потенціалу підприємств аграрного сектора. Визначено основні причини погіршення екологічної ситуації на сільських територіях регіону. Запропоновано еколого-економічні заходи щодо раціонального використання земельних ресурсів, збереження і відтворення ґрунтів.

Ключові слова
земельно-ресурсний потенціал, деградація ґрунтового покриву, ґрунти, еколого-економічна система управління землекористуванням
(більше…)