Нові вимоги до маркування харчових продуктів

УДК 641 658.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-15

 

Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-4242-0519
Миколаївський національний аграрний університет

 

        Важливою задачею виробників є забезпечення населення України харчовими продуктами високої якості, що підвищує рівень благополуччя споживачів, дає змогу покращити здоров’я людей.
        Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» встановлює правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян та задоволення їх соціальних та економічних інтересів.
        Основними новаціями нового закону є: обов’язкова інформація про харчові продукти не повинна приховуватись або спотворюватись іншою текстовою або графічною інформацією; врегульовано обов’язки операторів ринку харчових продуктів, відповідальних за інформування; заборона використання даних, у тому числі в рекламі, які можуть ввести в оману (стосується якостей і характеристик продуктів і наслідків їх споживання, а також припису продуктам лікарських якостей); інформування про вміст добавок и речовин, які викликають алергію або непереносимість; регламентація правил надання інформації про продукти, які реалізуються дистанційно; інформування про те, чи піддавався харчовий продукт розморожуванню. Назва повинна містити слово «Розморожений»; відхід від обов’язкової вказівки харчової цінності необроблених продуктів, або ж продуктів, в яких такі дані не є визначаючими факторами придбання; висота малих без виносних елементів, за допомогою яких вона відмічається, повинна дорівнювати або перевищувати 1,2 мм; при використанні упаковки або тари, площа поверхні якої менше 80 см2, висота малих повинна бути більше 0,9 мм.
        Реалізація закону дає змогу забезпечити інформування споживачів про харчові продукти або інгредієнти, їх склад, поживну цінність, спосіб споживання, а також систематизує вимоги до інформації про харчові продукти в одному законі, гармонізованому до законодавства Європейського Союзу.

        Ключові слова: законопроект, маркування, харчові продукти, безпечність продукції.

Нові вимоги до маркування харчових продуктів

New requirements to the foodstuffs labelling

Список використаних джерел

  1. Чіткий шрифт і більше інформації: Рада має намір змінити правила маркування харчових продуктів URL: https://economics.unian.ua/agro/10181930-chitkiy-shrift-i-bilshe-informaciji-rada-maye-namir-zminiti-pravila-markuvannya-harchovih-produktiv.html
  2. Верховна Рада ухвалила новий порядок маркування продуктів. Що змінилось. URL: https://zik.ua/news/2018/07/11/verhovna_rada_uhvalyla_novyy_poryadok_markuvannya_produktiv_shcho_zminylos_1363549
  3. Євроінтеграція шляхом маркування харчових продуктів. URL: https://agronews.ua/node/92255
  4. Акуленко Л., Майструк С., Пастовенська Ж. Надання споживачам інформації про харчові продукти: вимоги ЄС та новації для України. URL: http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/новини/маркування
  5. Проект Закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів: Офіційний портал Верховної Ради. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64171
  6. Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-11
  7. Вимоги до маркування харчових продуктів. URL. http://dpss-sumy.gov.ua/news/vimogi-do-markuvannya-harchovih-produktiv
  8. Як у Європі. Україна змінює правила маркування продуктів. URL: http://report.if.ua/socium/yak-u-yevropi-ukrayina-zminyuye-pravyla-markuvannya-produktiv/
  9. В Україні запровадили нові правила маркування харчових продуктів. URL: https://ua.news/ru/v-ukrayini-zaprovadili-novi-pravila-markuvannya-harchovoyi-produktsiyi/

          Л. С. Патрева. Новые требования к маркировке пищевых продуктов

          Представлен анализ нового законопроекта, которым предлагается урегулировать порядок маркировки пищевых продуктов в Украине. Установлено, что в законопроекте предложен исчерпывающий перечень информации, которая должна быть  указана в обязательном порядке на этикетке или упаковке. Реализация законопроекта даст возможность создать результативный механизм информирования потребителей о пищевых продуктах или ингредиентах, их составе, питательной ценности, способах употребления, а также даст возможность уменьшить нагрузку на операторов рынка путем систематизации требований к информации о пищевых продуктах в одном законе, гармонизированному к законодательству Европейского Союза.

          Ключевые слова: законопроект, маркировка, пищевые продукты, безопасность продукции.

 

          L. Patryeva. New requirements to the foodstuffs labelling

         The article represents the analysis of the new draft law, which is proposed to regulate the procedure for labelling of the foodstuffs in Ukraine,. It was found that the bill offers an exhaustive list of information that must be indicated on a label or package without fail. The implementation of the draft law will provide an opportunity to create an effective mechanism for informing consumers about foodstuffs or ingredients, their composition, nutritional value, methods of consumption, it will also give an opportunity to reduce the charge of market operators by systematizing the requirements to information about foodstuffs in one law harmonized with European Union legislation.

        Keywords: draft law, labelling, foodstuffs, product safety.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

Повернутися до змісту

patryeva.pdf
patryeva.pdf