Аналіз енергетичної ефективності виробництва соняшнику в умовах півдня України

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
338.43:62.61

Автор
М.Н. Малиш, доктор економічних наук, професор
Санкт-Петербурзький державний аграрний університет, Росія
В.І. Гавриш, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет, Україна
В.І. Перебийніс, доктор економічних наук, професор
Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна

Анотація
Виконано аналіз енергетичної ефективності виробництва соняшнику в умовах півдня України. Визначено структуру витрат енергетичних ресурсів за технологічними операціями та видами їх витрат.

Ключові слова
урожайність, ефективність, енергетичні ресурси, соняшник
(більше…)