Продуктивність генотипів південної м’ясної породи великої рогатої худоби при розведенні в умовах органічного виробництва

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.22/28.082.13

Автор
Ю.В. Вдовиченко, кандидат сільськогосподарських наук
Л.О. Омельченко, кандидат біологічних наук
Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова “Асканія-Нова” – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства, Україна
В.О. Найдьонова, почесний академік НААН України
Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства НААН України

Анотація
У статті наведено матеріали стосовно продуктивності, господарської, економічної та екологічної ефективності використання генотипів південної м’ясної породи великої рогатої худоби в умовах органічного виробництва степової зони України. Установлено високу інтенсивність та енергію росту молодняку лише за рахунок пасовищних кормів (1046-944 г), високу поживну (1056,6 ккал) та енергетичну (4,44 МДЖ) цінність 1 кг яловичини, наявність в м’ясі хімічних забруднювачів нижче ГДК.

Ключові слова
органічне виробництво, генотип, інтенсивність, енергія росту, забійний вихід, забруднювачі хімічної природи, ГДК
(більше…)