Досвід формування консолідованих систем пенсійного забезпечення в східноєвропейських країнах

УДК331.25

Є. О. Павлюк, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет
У статті розглянуто досвід формування консолідованих систем пенсійного забезпечення східноєвропейських країн-членів Європейського Союзу. Викладено суть консолідованих систем пенсійного забезпечення та джерела їх фінансування. Досліджено етапи трансформації національних пенсійних систем. Проаналізовано основні проблеми, що виникали при перебудові національних систем пенсійного забезпечення, та шляхи їх вирішення.

Ключові слова: пенсія, консолідовані системи пенсійного забезпечення, солідарні системи пенсійного забезпечення, рівні пенсійної системи, накопичувані програми, пенсійні фонди. (більше…)

Реформування системи пенсійного забезпечення України: передумови та основні засади

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
331.25(477)

Автор
Є. О. Павлюк, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто сутність дефініції “пенсія” в системі неринкової та ринкової економіки, а також її економічний зміст. Визначено принципи побудови системи пенсійного забезпечення України та окреслено основні передумови та напрями її реформування.

Ключові слова
пенсія, пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальний захист, рівні пенсійної системи, солідарна система пенсійного забезпечення, накопичувальна система пенсійного забезпечення
(більше…)

Інтеграційні процеси в економіці: сутність та переваги

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
334.012.82

Автор
Є.О. Павлюк, асистент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті досліджено сутність інтеграційних процесів в економіці. Визначено основні стадії розвитку інтеграційних зв’язків. Обґрунтовано переваги вертикальної та горизонтальної інтеграції для підприємств.

Ключові слова
інтеграційні процеси, інтеграція, інтеграційні зв’язки, інтегровані підприємства
(більше…)